w

Czy ciężkie, żelazne kowadło będzie pływać w rtęci?

Kierowca rzuca się na przechodnia i inne przypadki drogowej furii

Janusz tnie palnikiem butlę z propanem